Partner pre Váš pohybový aparát

CLEAN YOUR HANDS

Save Lives: Clean Your Hands“ (Umývaj si ruky – zachrániš život) - je kampaň WHO na zvýšenie dodržiavania hygieny a dezinfekcie rúk.