Partner pre Váš pohybový aparát

Desatoro pacienta s hypertenziou

DESATORO PACIENTA  S HYPERTENZIOU

  1. Zmeniť spôsob života- na prvom mieste zdravie
  2. Znížiť psychický stres - redukovať priveľký počet aktivít, vyhýbať     sa časovej tiesni,  vždy mať časovú rezervu pri dodržiavaní i banálnych termínov. Zvýšiť podporu okolia - cítiť podporu najbližšieho okolia v rodine, od priateľov, kolegov
  3. Zvýšiť relaxačné aktivity - zaradiť pravidelné prechádzky, pasívny odpočinok a dostatok spánku, teplé a perličkové kúpele, autorelaxačné a jogínske techniky, nesúťažný šport, nestresujúce hobby.
  4. Zaradiť do týždňového programu minimálne 3x 40 minút vytrvalostného cvičenia (rýchla chôdza, jogging, plávanie, cyklistika, beh na lyžiach) pri pulzovej frekvencii 50-70% maxima resp. pri súčasnom výskyte chorôb srdca alebo iných chorôb podľa odporúčania odborného lekára
  5. Nefajčiť
  6. Znižovať postupne obsah soli v potrave a nahrádzať ich podľa potreby prírodnými rastlinnými koreninami, vyhýbať sa jedlám a nápojom s vysokým obsahom soli (údeniny, konzervované a instantné jedlá, niektoré minerálne vody)
  7. V potrave uprednostniť jedlá s vysokým obsahom vlákniny a vitamínov (5 kúskov ovocia alebo 500 g denne, surovú a sparenú zeleninu, celozrné výrobky), plnotučné mliečne výrobky nahradiť nízkotučnými (syry s obsahom tuku v sušine menej ako 30%), znížiť príjem živočíšnych tukov (maslo, žĺtka, červené mäso a výrobky z neho), zvýšiť príjem rýb a rybacích výrobkov, nevysmážať, nefritovať, variť v pare. Pri nadváhe zároveň redukovať kalorický príjem a zvýšiť energetický výdaj
  8. Pri vysokom príjme alkoholu znížiť jeho konzumáciu na maximálne denne 2-3 dl vína alebo 0,3 - 0,5 l piva alebo 0,04 dl destilátu
  9. Tieto zmeny je potrebné zavádzať postupne, nie naraz. Kľúčom k úspechu je sústrediť sa na 1 alebo 2 zmeny a až po ich dosiahnutí a fixovaní sa zamerať na ďalšie
  10. Pravidelne si doma merať krvný tlak v rovnaký čas ráno a večer, z nameraných hodnôt vypočítať priemerné hodnoty. Cieľom je dosiahnutie priemerných hodnôt nižších alebo rovných 135/85 mmHg. Používať kalibrované tlakomery.
 
Skoliózy