Partner pre Váš pohybový aparát

Kurz Zdravý chrbát

LTV a edukácia posturálnych funkcií s inštruktážou.

Bolesti chrbtice a často aj problémy pridružené, ako napríklad bolesti hlavy, závraty, pocity mravenčenia, silná bolesť vyžarujúca do končatín a ich kĺbov, sú jedným z najčastejšich problémov dnešnej doby a majú pôvod v chrbtici a pohybovej sústave.

Kurz "Zdravý chrbát" je systém, ktorý sumarizuje osvedčené metódy, ktoré majú spomínané ťažkosti pomôcť odstrániť natrvalo, a častokrát sú plne vo vašich rukách.

Teoretické znalosti, ktoré získate v posluchárni vám pomôžu objasniť príčiny vzniku bolesti a pri praktickej časti v telocvični vás naučíme, ako si od týchto bolestí pomôžete sami.Celým kurzom sa prelínajú informácie čerpané z knihy Škola zad, ktorej autorom je medzinárodne uznávaný český rehabilitačný lekár MUDr. Eugen Rašev. Motto autora znie: "Počuť a prečítať neznamená ešte pochopiť, pochopiť neznamená vždy osvojiť si a riadiť sa tým, čo som videl, počul a pochopil a o správnosti čoho som inak vnútorne presvedčený." Úspech v boji s bolesťami chrbtice a kĺbov teraz závisí iba od vášho prístupu.

Kurz Zdravý chrbát zahŕňa:
  • 3-hodinový kurz
  • teoretická 45-minútová hodina
  • diagnostická časť
  • praktická časť, zahŕňajúca cviky a úpravu vašich pohybov pod vedením vysokoškolsky vzdelanej fyzioterapeutky so zahraničnými skúsenosťami o „škole chrbta"
Tento kurz nie je zameraný na výučbu metodiky Dr. Smíška - SM systém. V prípade, že máte záujem osvojiť si a naučiť sa danú metodiku, prosím objednajte sa na KURZ SM Systém.

Kurz Zdravy chrbát momentálne neorganizujeme. V prípade, že máte záujem o naše kurzy, môžete využiť KURZ SM Systém, alebo skúsiť Individuálne cvičenia.
Objednajte sa
Cvičenie/rekondícia:
Meno a priezvisko:
Dátum cvičenia:
Čas cvičenia:
Počet osôb:
Telefonický kontakt:
Forma účasti:
Číslo kupónu, ak ho klient má:
Poznámka:
Váš e-mail:
Akcie a novinky nemocnice:
Darujme si pomoc: