Partner pre Váš pohybový aparát

Cvičenia pre seniorov

Hodiny pre seniorov sú určené pre klientov, ktorí už sú v dôchodkovom veku. Treba sa preukázať preukazom dôchodcu, ak klient preukaz nemá, preukáže sa občianskym preukazom, či už dosiahol dôchodkový vek 62 rokov a viac.

Bez preukázania klient nemá nárok na zvýhodnený vstup pre seniorov.
Rozvrh rekondícií: Cvičenia pre seniorov
Telocvičňa
15:00-16:00
16:00-17:00
utorok
x
x
streda
x
x
sobota
x
x
nedeľa
x
x
Rozvrh rekondícií: Cvičenia pre seniorov
Bazén
15:00-16:00
pondelok
x
piatok
x
sobota
x
nedeľa
x
 

Galéria