Som pacientSom klientNemocnicaInfošnopky

Príspevok na kurz plávania pre deti pre poistencov poisťovne Union

 
dátum publikovania: 01.12.2017

Plávanie dojčiat a batoliat má veľmi pozitívny vplyv na zdravý, nielen psychomotorický, vývoj, ako aj na imunitu detí. 

Posťovňa Union si pre svojich poistencov pripravila akciu a pre deti do 18 mesiacov poskytuje 30€ príspevok. 

Na kurz plávania pre deti sa môžete ešte prihlásiť aj v tomto roku. Máme voľné miesta v kurze plávania pre deti počas týždňa.

Viac informácií nájdete na
webovej stránke poisťovne Union.