Som pacientSom klientNemocnicaInfošnopky

Cenník a platba za rekondičné aktivity

 
V prípade platieb za rekondičné aktivity môžete platiť v hotovosti alebo na faktúru. V našej nemocnici môžete využiť možnosť zakúpenia darčekovej poukážky a využívať ju na všetky rekondičné aktivity.

Darčekové poukážky
V prípade, že nemáte darček pre svojich blízkych, môžete využiť aj ponuku našej nemocnice vo  forme zakúpenia darčekovej poukážky.

Darčekové poukážky môžete použiť na: niektorý z našich kurzov cvičení v telocvični  a v bázene, na kurzy plávania pre bábätká (hydrokinezioterapia na podporu zdravého vývinu), ale aj na masáže, či operácie - plastické, ortopedické, gynekologické.

Možnosť výberu z platených aktivít sa nachádza v platných cenníkoch.

Vieme vám vyrobiť aj poukážku podľa vašich predstáv, napr. svadobnú,  k narodeninám, ku krstinám ....., v cene akú si sami stanovíte.

Všetky darčekové poukážky (s výnimkou Vianočných poukážok), ktoré si u nás zakúpite, sú platné 1 rok od dátumu zakúpenia, ktorý máte uvedený na faktúre, alebo príjmovom doklade.


V prílohe máte možnosť k nahliadnutiu náš cenník za rekondičné aktivity. 

Prilohy:

Súvisiace odkazy: cenník alebo hľadajte viac cenník
Cenníky - Cenníky výkonov zdravotnej starostlivosti Špecializovanej nemocnice pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. sú spracované na základe platnej legislatívy:

Cenníky

color:black"> Cenníky výkonov zdravotnej starostlivosti Špecializovanej nemocnice pre ortopedickú protetiku Bratislava, n. o. sú spracované na základe platnej legislatívy: zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o zdravotnej ... ...

Ambulantná infúzna terapia

Ambulantná infúzna terapia

Ide o moderný spôsob ambulantnej liečby u indikovaných ochorení, najmä u pacientov, ktorí si nemôžu z časových resp. rodinných (osobných) dôvodov dovoliť hospitalizáciu. Ambulantná infúzna liečba je podávaná: 1. pacientom, ktorí sú klientami našej nemocnice: ... ... pozostáva z úhrady liečiva a manažmentu podania infúzie. Cenník nemocnice.     Ambulantnú infúznu liečbu možno poskytnúť ... ...

Úhrada poplatkov

Úhrada poplatkov

Úhrady za služby v zmysle cenníka sú prijímané výhradne na recepcii nasledovne:   Pokladňa Pracovisko Platby Pokladničné hodiny Pokladňa č. 1 Recepcia poradcu pre klienta – prízemie Platby súvisiace so ZS a rekondíciami 7, 00 - 15, 00 Pokladňa č. 1 Recepcia Centra zdravia – prízemie Platby za rekondičné aktivity  15, 00 - 20, 00 Pokladňa č. 2 Recepcia FRO - prízemie Platby ... ...