Partner pre Váš pohybový aparát

TRAKCIA STROJOVÁ

Typ výkonu
Názov pre RP
Poplatok za služby nad rámec zdravotného poistenia
Cena samoplatcu (na vlastnú žiadosť)
Cenník nemocnice pre samoplatcov
LÔŽKOVÉ ODDELENIE
Príplatok za nadštandardne vybavenú 1-posteľovú izbu

(klimatizácia, chladnička, televízor - pripojenie káblovej TV, tlač, WI-FI, kúpeľňa, WC, pre hospitalizovaného pacienta za 1 noc

Nadštand. vlast. žiadosť 1. posteľ. izba
40.00 €
40.00 €
Príplatok za nadštandardne vybavenú 3 - posteľovú izbu

(klimatizácia, televízor - pripojenie káblovej TV, tlač, WI-FI, kúpeľňa, WC) pre 1 hospitalizovaného pacienta za 1 noc

Nadštand. vlast. žiadosť 3. posteľ. izba
7.00 €
7.00 €
Príplatok za nadštandardne vybavenú 2-posteľovú izbu

(klimatizácia, chladnička, televízor - pripojenie káblovej TV, tlač, WI-FI, kúpeľňa, WC) pre 1 hospitalizovaného pacienta za 1 noc

Nadštand. vlast. žiadosť 2. posteľ. izba
20.00 €
20.00 €
Príplatok za nadštandardne vybavenú 4 - posteľovú izbu

(klimatizácia, televízor - pripojenie káblovej TV, tlač, WI-FI, kúpeľňa, WC) pre hospitalizovaného pacienta za 1 noc

Nadštand. vlast. žiadosť 4. posteľ. izba
0.00 €
0.00 €
Pobyt na lôžku za 1 deň (komplexná zdrav.starostlivosť vrátane medikamentóznej starostlivosti a stravy) - dlhodobé pobyty

(komplexná zdravotná starostlivosť vrátane medikamentóznej starostlivosti a stravy)

Samoplatca pobyt na lôžku
100.00 €
Príplatok za nadštandardne vybavenú izbu pre hospital. pac. - skoliotický pobyt počas leta

(klimatizácia, WI-FI, tvorivé dielne, poobedná vodoliečba a služby animátorov) pre 1 hospitalizovaného pacienta za celý pobyt

Samoplatca pobyt na lôžku HOS
125.00 €
Letný zotavovací pobyt pre deti zameraný na nácvik správneho držania tela
Skoliotický pobyt nadštandard DEN
175.00 €
Medikamentózna a preväzová terapia za 1 deň
Terapia na lôžku 1 deň
25.00 €
Celodenná strava
Celodenná strava 1 deň
15.00 €
Doplnkové terapie na lôžku
Masáž klasická (30 min)
Kl. mas. 30 min.
17.00 €
Klasická masáž (20min) + gel. termozábal (10min)

(klasická masáž + gelový termozábal) (20 min)

Kl. mas. a gel 30 min.
17.00 €
Masáž reflexná (30 min)
Refl. mas. 30 min
20.00 €
Liečebná masáž s využitím mäkkých techník 30 min.
Lieč. mas. 30 min
20.00 €
Reflexná masáž (20 min) + gelový termozábal (10 min.)

(reflexná masáž + gelový termozábal) (20 min)

Refl. mas. a gel 30 min
20.00 €
OPERAČNÉ ODDELENIE
Výber lekára na výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Výber operatéra ORT
cenník JZS
cenník JZS
PRACOVISKÁ REHABILITÁCIE
Zostavenie rozpisu rehabilitačných procedúr na základe individuálnych potrieb na žiadosť pacienta
Rozpis RHB procedúr
12.00 €
cenník pre samoplatcov
Výber fyzioterapeuta pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti na pracovisku FRO - junior fyzioterapeut
Výber fyzioterapeuta J
3.00 €
cenník pre samoplatcov
Výber fyzioterapeuta pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti na pracovisku FRO - senior fyzioterapeut
Výber fyzioterapeuta S
5.00 €
cenník pre samoplatcov
Výber fyzioterapeuta pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti na pracovisku FRO - vedúci fyzioterapeut
Výber fyzioterapeuta V
8.00 €
cenník pre samoplatcov
Individuálna pohybová liečba (30 min.) s predpisom
Ind. cv. fyz. 30 min. predpis
17.00 €
cenník pre samoplatcov
Inštruktáž v bazéne
Inštruktáž bazén
1.50 €
cenník pre samoplatcov
AMBULANCIE
Infúzny stacionár
Infúzny stacionár - 1 vstup

(v cene podanie infúzie)

Inf. stacionar vstup
10.00 €
Infúzny stacionár - algická infúzia - 1 vstup

(v cene lieky, podanie infúzie)

Inf. stacionar komplet
15.00 €
Infúzny stacionár - algická infúzia s Neodolpasse- 1 vstup

(v cene lieky, podanie infúzie)

Inf. stacionar komplet s Neodolpasse
20.00 €
Infúzny stacionár - 1 vstup

(v cene podanie infúzie)

Inf. stacionár C-vitamín
35.00 €
Výber lekára pri poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti

(v rámci schválených ordinačných hodín príslušnej ambulancie)

Výber lekára AMB
12.00 €
cenník pre samoplatcov
Biologická liečba plazmou (PRP) - 1. aplikácia
Liečba plazmou
150.00 €
cenník pre samoplatcov
Biologická liečba plazmou (PRP) - 1. aplikácia+kyselina hyaluronová
Liečba plazmou a kys. hyal.
200.00 €
cenník pre samoplatcov
Protilátkový test COVID-19 IgG/IgM
test COVID
15.00 €
cenník pre samoplatcov
LABORATÓRNE VYŠETRENIA
Laboratórne vyšetrenia
0 €
cenník laboratórií
ADMINISTRATÍVNE ÚKONY
Vydávanie lekárskych potvrdení - vystavenie potvrdenia o úľavách v škole alebo v práci

(napr. oslobodenie od telesnej výchovy, 2 sady kníh a pod.) - (za každé potvrdenie)

Potvrdenie o úľavách
2.00 €
2.00 €
Potvrdenie prihlášky na vysokú školu
Potvrdenie na VŠ
2.00 €
2.00 €
Potvrdenia na žiadosť pacienta

(napr. dohľadanie a vyhotovenie lekárskeho nálezu, výpis zo zdravotnej dokumentácie, potvrdenia pre poisťovňu, súd a pod.)

Potvrdenie na žiadosť pacienta
2.00 €
2.00 €
Kópia prepúšťacej správy
Kópia správy
2.00 €
2.00 €
Vyhotovenie fotokópie
Fotokópia
0.10 €
0.10 €
Zálohová platba za poskytnutie RTG snímkov
Zálohová platba za RTG snímku
5.00 €
5.00 €
Zálohová platba za neprinesenie výmenného lístku na vyšetrenie
Zálohová platba za výmenný lístok
20.00 €
Zálohová platba za zapožičanie vozíka mimo priestorov nemocnice
Zálohová platba za zapožičanie vozíka
50.00 €
50.00 €
Poplatok za stratu alebo poškodenie kľúča od šatne
Poplatok za stratu a poškodeniem kľúča
10.00 €
10.00 €
Manipulačný poplatok vrátane poštovného za zaslanie niektorého z uvedených dokladov

(resp. iných dokladov) poštou doporučene (nezahŕňa cenu za vystavenie týchto dokladov)

Poštovné
2.00 €
2.00 €
Manipulačný poplatok za nedostavenie sa na RHB procedúry
Manipul. popl. za nedostavenie sa na RHB procedúry
3.00 €
3.00 €
Manipulačný poplatok za nedostavenie sa na ambulantné vyšetrenie
Manipul. popl. za nedodržanie termínu
12.00 €
12.00 €
Manipulačný poplatok za preobjednanie viac ako 1 procedúry z už zostaveného kompletného plánu procedúr
Manipul. popl. za preobjednanie RHB
2.50 €
2.50 €
Manipulačný poplatok za znovuvystavenie už zostaveného kompletného plánu procedúr
Manipul. popl. za opakované vystavenie
2.50 €
2.50 €
Manipulačný poplatok za manažment ordinovaných vyšetrení (podanie injekcie)
Manipul. popl. za injekciu
2.00 €
Manipulačný poplatok za manažment ordinovaných vyšetrení (sprostredkovanie lab. vyšetrenia)*
Manipul. popl. za lab. Vyšetrenie
5.00 €
Brožúra Ploché nohy
Brožúra Ploché nohy
1.00 €
Video Zdravý chrbát
Video
6.00 €
Študijný pobyt na odbornom pracovisku - 1 deň
Študíjny pobyt
9.00 €
Cenník RHB procedúr
MASÁŽE
Klasická masáž jednej časti tela* (30 min.)
Kl. mas. 30 min.
17.00 €
Klasická masáž (20min) + gel. termozábal (10min)
Kl. mas. a gel
17.00 €
Klasická masáž celého tela (60 min.)
Kl. mas. 60 min.
33.00 €
Reflexná masáž* ( 30 min.)
Refl. mas. 30 min
20.00 €
Reflexná masáž (20 min) + gelový termozábal (10 min.)
Reflexná masáž (20 min) + gelový termozábal (10 min.)
20.00 €
REHABILITAČNÉ TERAPIE
Individuálne cvičenie/mäkké techniky s junior fyzioterapeutom 30 min.
Ind. cv. fyz. J 30min
20.00 €
Individuálne cvičenie/mäkké techniky so senior fyzioterapeutom 30 min.
Ind. cv. fyz. S 30min
22.00 €
Individuálne cvičenie/mäkké techniky s vedúcim fyzioterapeutom 30 min.
Ind. cv. fyz. V 30min
25.00 €
INDIVIDUÁLNA REHABILITÁCIA
Cvičenie na motodlahe (1 sedenie/20 min)
Motodlaha 1x
4.50 €
Cvičenie na motodlahe (10 sedení)
Motodlaha 10x
40.00 €
Individuálna konzultácia a cvičenie s junior fyzioterapeutom (30 min.)
Ind. konz. fro J 30 min.
20.00 €
Individuálna konzultácia a cvičenie so senior fyzioterapeutom (30 min.)
Ind. konz. fro S 30 min.
22.00 €
Individuálna konzultácia a cvičenie s vedúcim fyzioterapeutom (30 min.)
Ind. konz. fro V 30 min.
25.00 €
Zvýhodnený balíček (motodlaha + bazén) (1x)
Mot a bazén
8.50 €
ELEKTROLIEČBA
magnetoterapia
magnet
5.00 €
Elektroliečba (strednofrekvenčné, diadynamické, Reiz prúdy, TENS)
elektroliečba
10.00 €
Ultrazvuk (UZV)
Ultrazvuk
8.00 €
Kombinovaná elektroliečba (UZV+SFP)
Komb. elektro
18.00 €
Bioptron
Bioptron
3.00 €
Rázová vlna (1 aplikácia)
Rázová vlna zs
25.00 €
REBOX
Podanie REBOX
Rebox
4.00 €
Zvýhodnený balíček REBOX (5x)
Rebox 5
17.50 €
Zvýhodnený balíček (REBOX+LTV) - 30 min (1x)
Rebox LTV
8.50 €
Laser
Laser (1 aplikácia)
Laser
8.00 €
LYMFODRENÁŽ PRÍSTROJOVÁ
Lymfodrenáž prístrojová - PLM (1 aplikácia)
Prístr. lymf.
20.00 €
TRAKCIA STROJOVÁ
Trakcia strojová (1 aplikácia) 20 min
Trakcia
11.50 €
TAPING
Taping - prednostné poskytnutie na základe individuálne dohodnutého termínu
Taping
10.00 €
VODOLIEČBA
Plávanie / 1 vstup (30 min)
Plávanie 1x
5.00 €
Plávanie / 10 vstupov (30 min)
Plávanie 10x
45.00 €
LIEČBA S VYUŽITÍM TEPLA A CHLADU
Gélové termozábaly - 1 aplikácia 15 min.
Termoterap.-gel 1L
3.50 €
Gélový zábal - 1 aplikácia 15 min - termoterapia
Termoterap-raš.10L/1L
31.50 €
Rašelinové zábaly - 1 aplikácia 20 min.
Termoterap-raš.1L
8.00 €
Rašelinový zábal - 1 aplikácia 20 min - termoterapia
Termoterap.-gel 10L/1L
72.00 €
ADMINISTRATÍVNE ÚKONY
Nájom zdravotníckej pomôcky - motodláha - 1 deň
Motodlaha požičovné
7.00 €
Nájom zdravotníckej pomôcky - Redcord mini – 1 mesiac
Redcord požičovné
15.00 €
Poplatok za stratu alebo poškodenie kľúča od šatne
Poplatok za stratu a poškodenie kľúča
10.00 €
Manipulačný poplatok za znovuvystavenie už zostaveného kompletného plánu procedúr
Manipul. popl. za opakované vystavenie
2.50 €
Manipulačný poplatok za nedostavenie sa na RHB procedúry
Manipul. popl. za nedostavenie sa na RHB procedúry
3.00 €
Manipulačný poplatok za preobjednanie viac ako 1 procedúry z už zostaveného kompletného plánu procedúr
Manipul. popl. za preobjednanie RHB
2.50 €
Cenník ambulantných vyšetrení
ODBORNÉ LEKÁRSKE VYŠETRENIA- (algeziologické, interné-metabolické, ortopedické, rehabilitačné)
Komplexné vyšetrenie pacienta (trvanie cca 30 minút)
Komplexné vyšetrenie do 30. min
50.00 €
Komplexné interné predoperačné vyšetrenie
Komplexné interné predop. vyšetrenie
50.00 €
Biologická liečba plazmou (PRP) - 1. aplikácia
Liečba plazmou
150.00 €
Biologická liečba plazmou (PRP) - 1. aplikácia+kyselina hyaluronová
Liečba plazmou a kys. hyal.
200.00 €
Lekárska konzultácia pri prevzatí ortopedickej pomôcky (vložky, ortézy bandážneho typu)
Prevzatie OP pomôcky
30.00 €
Odborná konzultácia s pacientom, resp. zákonným zástupcom v súvislosti so zdravotným stavom na základe informácií poskytnutých pacientom (30 minút)
Odborná konzultácia 30. min
50.00 €
POMOCNÉ VYŠETRENIA
Podobaroskopické vyšetrenie
Podobaroskop
15.00 €
Plantografické vyšetrenie
Plantograf
15.00 €
Vyšetrenie na prístroji Eclipse
Eclipse SA
30.00 €
RTG vyšetrenia
RTG vyšetrenie
cenník RTG
Vyhotovenie EKG
EKG vyhotovenie
6.70 €
Vyhodnotenie EKG
EKG vyhodnotenie
5.00 €
Zmeranie krvného tlaku
Meranie kvného tlaku
2.70 €
Laboratórne vyšetrenia k internému predoperačnému vyšetreniu (zákrok v celkovej anestézii)
Lab. vyšetrenia - int.predop.
60.00 €
Laboratórne vyšetrenia k predoperačnému vyšetreniu (zákrok v lokálnej anestézii s odberom proti žltačke typu C)
Lab. vyšetrenia predop. vyš. a odber na žltačku typ C
38.00 €
Laboratórne vyšetrenia k predoperačnému vyšetreniu (zákrok v lokálnej anestézii bez odberu proti žltačke typu C)
Lab. vyšetrenia predop. vyš.bez odberu
35.00 €
Protilátkový test COVID-19 IgG/IgM
test COVID
15.00 €
Antigénový test COVID-19
Ant. test COVID
10.00 €
PCR test
PCR test
42.00 €
PODANIE INFÚZIE, INJEKCIE, OBSTREKY, odbery
Infúzny stacionár - algická infúzia - 1 vstup (v cene lieky, podanie infúzie)
Inf. stacionar komplet
15.00 €
Infúzny stacionár - algická infúzia s Neodolpasse- 1 vstup (v cene lieky, podanie infúzie)
Inf. stacionar komplet a Neodolpasse
20.00 €
Podanie infúzie ambulantne (v súvislosti s osteoporózou)
Inf. stacionár vstup
10.00 €
Podanie injekcie venózne
Podanie inj. venózne
10.00 €
Podanie injekcie intramuskulárne
Podanie inj. inmus.
10.00 €
Podanie injekcie subkutane, očkovanie
Podanie inj. subk.
10.00 €
Podanie injekcie intraartrikulárne
Podanie inj. inar.
10.00 €
Obstrek + liečivo
Obstrek
20.00 €
Punkcia - malý, stredný kĺb (lakeť, členok)
Punkcia malý kĺb
15.00 €
Punkcia - veľký kĺb (koxa, koleno, rameno)
Punkcia veľký kĺb
20.00 €
Odber krvi do troch skúmaviek
Odber krvi 3 skúm.
5.00 €
Extrakcia stehov
Extrakcia stehov
15.00 €
Preväz rany
Preväz rany
7.00 €
Obväz
Obväz
7.00 €
Sňatie sádry
Sňatie sádry
7.00 €
LABORATÓRNE VYŠETRENIA
Laboratórne vyšetrenia
viď cenníky spoločností poskytujúcich laboratórne vyšetrenia
ADMINISTRATÍVNE ÚKONY
Manipulačný poplatok za nedostavenie sa na ambulantné vyšetrenie
Manipul. popl. za nedodržanie termínu
12.00 €
Manipulačný poplatok za manažment ordinovaných vyšetrení (podanie injekcie)
Manipul. popl. za injekciu
2.00 €
Manipulačný poplatok za manažment ordinovaných vyšetrení (sprostredkovanie lab. vyšetrenia)
Manipul. popl. za lab. Vyšetrenie
5.00 €
Vystavenie potvrdenia o úľavách v škole alebo v práci (napr. oslobodenie od telesnej výchovy, 2 sady kníh a pod.) - (za každé potvrdenie)
Potvrdenie o úľavách
2.00 €
Cenník RTG vyšetrení
CENY VYŠETRENÍ VRÁTANE SNÍMKOV
RTG paranazálnych dutín
RTG par. dutín
15.00 €
RTG kosteného thoraxu v jednej rovine
RTG kos. thoraxu v 1 rovine
15.00 €
RTG kosteného thoraxu v dvoch rovinách
RTG kos. thoraxu v 2 rovinách
25.00 €
RTG 1 končatiny alebo ich častí najmenej v dvoch rovinách
RTG 1 končatiny najmenej v 2 rovinách
31.00 €
RTG 1 končatiny v jednej rovine
RTG 1 končatiny v jednej rovine
18.00 €
RTG 1 končatiny v axiálnej projekcii
RTG 1 končatiny v axiálnej projekcii
18.00 €
RTG časti 1 ramenného pletenca
RTG časti ramen. pletenca
21.00 €
RTG časti 1 ramenného pletenca v axiálnej projekcii
RTG časti 1 ramenného pletenca v axiálnej projekcii
18.00 €
RTG natív panvy
RTG natív panvy
23.00 €
RTG panvy v axiálnej projekcii
RTG panvy v axiálnej projekcii
17.00 €
RTG jedného úseku chrbtice - krčná
RTG 1 úseku chrbtice krčná
19.00 €
RTG jedného úseku chrbtice - hrudná, bedrová
RTG 1 úseku chrbtice krčná
19.00 €
RTG jedného úseku chrbtice v 2 proj. - krčná
RTG 1 úseku chrbtice krčná
33.00 €
RTG jedného úseku chrbtice - krčná - dynamické projekcie
RTG jedného úseku chrbtice - dynamické projekcie
19.00 €
RTG jedného úseku chrbtice v 2 proj. - hrudná
RTG 1 úseku chrbtice hrudná
33.00 €
RTG jedného úseku chrbtice v 2 proj.- bedrová
RTG 1 úseku chrbtice bedrová
33.00 €
RTG jedného úseku chrbtice - bedrová - dynamické projekcie
RTG jedného úseku chrbtice - dynamické projekcie
19.00 €
RTG sacroiliakálnych zhybov
RTG sacroil. zhybov
13.00 €
RTG hrudníka v PA alebo AP
RTG hrudníka PA alebo AP
15.00 €
RTG brucha (AP resp. PA)
RTG brucha PA alebo AP
17.00 €
RTG lebka
RTG lebka
21.00 €
RTG skolióza Th-L stiching - 1 proj.
RTG skolióza Th-L
31.00 €
RTG skolióza Th-L stiching + bočná proj.
RTG skolióza Th-L
45.00 €
RTG skolióza Th-L stiching + bočná proj. Deti
RTG skolióza Th-LD
59.00 €
ADMINISTRATÍVNE ÚKONY
Napaľovanie RTG snímkov na CD nosič (za 1 ks)
Napaľovanie RTG snímkov
2.50 €
Cenník rekondičných aktivít
INDIVIDUÁLNE CVIČENIA
Individuálna konzultácia a cvičenie s junior fyzioterapeutom (30 min.)
Ind. konz fro J 30min
Individuálna konzultácia a cvičenie so senior fyzioterapeutom (30 min.)
Ind. konz fro S 30min
Individuálna konzultácia a cvičenie s vedúcim fyzioterapeutom (30 min.)
Ind. konz fro V 30min
SKUPINOVÉ CVIČENIA - minimálny počet účastníkov na konanie aktivity je 3
BAZÉN
Hydrokinezioterapia * (Aquaaerobik, Aquafitness)
Hydrokinezioterap.
Hydrokinezioterapia * (Aquaaerobik) - Cvičenia pre seniorov
Hydrokinezioterap. seniori 10L/1L
Hydrokinezioterapia na posilňovanie panvového dna a profylaxiu - Cvičenie pre tehotné *
Hydrok. panv. dno
TELOCVIČŇA
Supinová LTV na posilnenie svalového korzetu - Cvičenia pre seniorov
LTV dôch. skup.10L/1L
Skupinová LTV na posilnenie svalového korzetu - (Cvičenia na chrbticu, Pilates, FIT lopty) *
LTV skup.
LTV na odstraňovanie deformít trupu - Cvičenia pre skoliotikov
LTV def. trupu 10L/1L
LTV na posilňovanie panvového dna a profylaxiu - Cvičenie pre tehotné*
LTV panv. dno, prof.
LTV zameraná na úpravu dýchania a svalového tónusu - Medical Joga
LTV Medical Joga 1L
KURZ LTV zameraná na úpravu dýchania a svalového tónusu - Medical Joga
LTV Medical Joga 9+1 L
Pilates Medical - edukácia a LTV zameraná na odstraňovanie svalovej dysbalancie
LTV dysb., edu. 1L
KURZ Pilates Medical - edukácia a LTV zameraná na odstraňovanie svalovej dysbalancie
LTV dysb., edu.9+1L
SM systém - skupinové cvičenie (8 klientov)
SM sys. skup 10L/1L
BAZÉN+TELOCVIČŇA
Dvojfitness - skupinová LTV a hydrokinezioterapia
LTV skup. a hydrok.
PERMANENTKA (10 vstupov), každá 10 permanetka grátis na 1 klienta
KURZY
KURZ SM Systém I. - LTV a edukácia posturálnych funkcií s inštruktážou
Kurz SM sys. I
KURZ zdravý chrbát
Kurz zdrav. chrb.
Redukčný kurz - edukácia a LTV zameraná na prevenciu komplikácií z nadváhy (20 dvojhodinových lekcií)
LTV prev. nadváhaT
VIP Redukčný kurz - edukácia a LTV zameraná na prevenciu komplikácií z nadváhy (20 dvojhodinových lekcií)
LTV prev. nadváhaT
Redukčný kurz víkendový - edukácia a LTV zameraná na prevenciu komplikácií z nadváhy (9 dvojhodinových lekcií)
LTV prev. nadváhaV
VIP Redukčný kurz víkendový - edukácia a LTV zameraná na prevenciu komplikácií z nadváhy (9 dvojhodinových lekcií)
LTV prev. nadváhaV
Plávanie pre deti – hydrokinezioterapia na podporu zdravého vývinu
Hyd. výv. deti kurz
ZÁBALY
Rašelinový zábal - 1 aplikácia 20 min - termoterapia
Termoterap-raš.10L/1L
Gélový zábal - 1 aplikácia 15 min - termoterapia
Termoterap.-gel 10L/1L
MASÁŽE
Klasická masáž - 30 min.
Kl. mas. 30 min.
Klasická masáž - 60 min.
Kl. mas. 60 min.
Klasická masáž tela s termozábalom (45 min. masáž a 15 min. zábal)
Kl. mas s termoz.
Lymfodrenáž prístrojová
Prístr. lymf.
Manuálna lymfodrenáž celého tela 60 min bez predpisu
Man. lymf. BP 60m
Manuálna lymfodrenáž 30 min. bez predpisu
Man. lymf. BP 30m
Masáž lávovými kameňmi - 30 min. - liečebná masáž s využitím termoterapie
Mas. lav. kam. 30m
Masáž lávovými kameňmi - 60 min. - liečebná masáž s využitím termoterapie
Mas. lav. kam. 60m
REHABILITAČNÉ TERAPIE
Taping - prednostné poskytnutie na základe individuálne dohodnutého termínu
Taping
Rázová vlna (1 aplikácia liečba celulitídy)
rázová vlna emc
Rázová vlna (5+1 aplikácia liečba celulitídy)
rázová vlna emc 5+1
Rázová vlna (8+2 aplikácia liečba celulitídy)
rázová vlna emc 8+2
Rázová vlna (1 aplikácia korekcia vrások)
rázová vlna emv
Rázová vlna (5+1 aplikácia vrásky)
rázová vlna emv 5+1
Rázová vlna (8+2 aplikácia vrásky)
rázová vlna emv 8+2
BALÍČKY
Relax program (bazén, sauna, masáž, 1.5 hod.- min. 8 osôb)
Relax program
DARČEKOVÉ POUKÁŽKY
Darčeková poukážka umožňujúca čerpanie služieb
Darček.pouk.
Cenník jednodňovej zdravotnej starostlivosti - Plastická chirurgia
TVÁR
Napnutie kože na tvári (facelift)
Napnutie kože tvár
1 680 €
Napnutie kože čela+obočie (forehead lift)
Napnutie kože čelo a obočie
1 050 €
Operácia očných viečok - horné
Operácia očné viečka horné
505 €
Operácia očných viečok - dolné
Operácia očné viečka dolné
505 €
Operácia horné+dolné viečka súčasne
Operácia očné viečka oboje
965 €
Lipografting tváre
Lipografting
505 €
Operácia ušníc
Operácia ušníc
555 €
Operácia ušníc (1 strana)
Operácia ušníc 1(strana)
366 €
Operácia nosa - rhinoplastika
Operácia nosa
1 500 €
Prepichovanie ušníc
Prepichovanie ušníc
21 €
Zväčšovanie pier
Zväčšovanie pier
122 €
PRSIA
Zväčšovanie prsníkov augmentácia
Augmentácia
1 550 €
Zväčšovanie prsníkov augmentácia s korekciou pozície bradaviek
Augmentácia a korekcia
1 590 €
Zmenšovanie prsníkov
Zmenšovanie prsníkov
1 580 €
Zmenšovanie prsníkov - jednostranná gynekomastia
Gynekomastia
900 €
Modelácia prsníkov-periareolár. mastopexia
Periar. mastopexia
1 330 €
Modelácia prsníkov-vertikálna mastopexia
Vert. mastopexia
1 570 €
Odstránenie prsníkových implantátov
Odstránenie prs. impl.
900 €
Korekcia prsníkových dvorcov v lokálnej anestézii
Korekcia prsník. dvorec
335 €
BRUCHO
Operácia poklesnutého brucha
Operácia pokles. brucho
1 570 €
ZNAMIENKA
Odstránenie znamienka
Odstránenie 1 znamienko
75 €
Odstránenie znamienka (ateron, lipom)
Odstránenie ateron, lipom
95 €
Druhé a tretie znamienko-10% zľava
Odstránenie 2. a 3. znamienko
67,50 €
APLIKÁCIA BOTULOTOXÍNU
Aplikácia botulotoxínu do oblasti glabely (vrásky medzi obočím a na koreni nosa)
Botolutoxín glabela
160 €
Aplikácia botulotoxínu do oblasti čela
Botolutoxín čelo
150 €
Aplikácia botulotoxínu do oblasti vonkajších očných kútikov
Botolutoxín očné kútiky
150 €
KOREKCIE
Korekcia vrások - injekčné preparáty
Korekcia vrásky
122 €
Korekcia špičky nosa
Korekcia nos
525 €
Korekcia / zmenšenie malých pyskov ohanbia
Korekcia ohanbie
578 €
Korekcia jazvy
Korekcia jazvy
80 €
Brachioplastika v lokálnej anestézii
Brachioplastika
650 €
Korekcia 1 ušného lalôčika
Korekcia 1 ucho
70 €
Korekcia 2 ušných lalôčikov súčasne
Korekcia 2 uši
120 €
Korekcia dierok na dolnej pere po piercingu
Korekcia piercingu
150 €
Doplatok za anestézu na vlastnú žiadosť pacienta
Celková anestézia - krátkodobá
Celková ANS krátka
70 €
Celková anestézia - dlhodobá
Celková ANS dlhá
160 €
Spinálna anestéza
Spinálna ANS
100 €
Lokálna anestézia
Lokálna ANS
15 €
Potencovaná anestézia
Potencovaná ANS
25 €
Doplatok za ŠZM
Špeciálny zdravotnícky materiál
informuje lekár-operatér
Laboratórne vyšetrenia
Cytologické vyšetrenie
cenník laboratórne vyšetrenia
Histologické vyšetrenie
cenník laboratórne vyšetrenia
Histologické vyšetrenie ektomovaného orgánu
cenník laboratórne vyšetrenia
Imunohistochemické vyšetrenie
cenník laboratórne vyšetrenia