Partner pre Váš pohybový aparát

REHABILITAČNÉ TERAPIE

Typ výkonu
Názov pre RP
Permanentka (10 vstupov=10% zľava) ceny sú uvedené po zľave
Jednorazový vstup
Permanentka (5 vstupov=5 % zľava) ceny sú uvedené po zľave
VIP Permanentka (10 vstupov=15 % zľava) ceny sú uvedené po zľave
Cenník nemocnice pre samoplatcov
LÔŽKOVÉ ODDELENIE
Príplatok za nadštandardne vybavenú 1-posteľovú izbu

(klimatizácia, chladnička, televízor - pripojenie káblovej TV, tlač, WI-FI, kúpeľňa, WC, RHB balíček-2xmasáž, 2xLTV nad rámec ZP) pre hospitalizovaného pacienta za 1 noc

Nadštand. vlast. žiadosť 1. posteľ. izba
Príplatok za nadštandardne vybavenú 3 - posteľovú izbu

(klimatizácia, televízor - pripojenie káblovej TV, tlač, WI-FI, kúpeľňa, WC) pre 1 hospitalizovaného pacienta za 1 noc

Nadštand. vlast. žiadosť 3. posteľ. izba
Príplatok za nadštandardne vybavenú 2-posteľovú izbu

(klimatizácia, chladnička, televízor - pripojenie káblovej TV, tlač, WI-FI, kúpeľňa, WC) pre 1 hospitalizovaného pacienta za 1 noc

Nadštand. vlast. žiadosť 2. posteľ. izba
Príplatok za nadštandardne vybavenú 4 - posteľovú izbu

(klimatizácia, televízor - pripojenie káblovej TV, tlač, WI-FI, kúpeľňa, WC) pre hospitalizovaného pacienta za 1 noc

Nadštand. vlast. žiadosť 4. posteľ. izba
Pobyt na lôžku za 1 deň (komplexná zdrav.starostlivosť vrátane medikamentóznej starostlivosti a stravy) - dlhodobé pobyty

(komplexná zdravotná starostlivosť bez medikamentóznej starostlivosti a stravy)

Samoplatca pobyt na lôžku
Letný zotavovací pobyt pre deti zameraný na nácvik správneho držania tela
Skoliotický pobyt nadštandard DEN
Medikamentózna a preväzová terapia za 1 deň
Terapia na lôžku 1 deň
Celodenná strava
Celodenná strava 1 deň
Doplnkové terapie na lôžku
Masáž klasická (30 min)
Kl. mas. 30 min.
Klasická masáž (20min) + gel. termozábal (10min)

(klasická masáž + gelový termozábal) (20 min)

Kl. mas. a gel 30 min.
Masáž reflexná (30 min)
Refl. mas. 30 min
Liečebná masáž s využitím mäkkých techník 30 min.
Lieč. mas. 30 min
Reflexná masáž (20 min) + gelový termozábal (10 min.)

(reflexná masáž + gelový termozábal) (20 min)

Refl. mas. a gel 30 min
OPERAČNÉ ODDELENIE
Výber lekára na výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Výber operatéra ORT
Infúzny stacionár - aplikácia Aclasta - 1 vstup

(v cene manažment vyšetrenia a podanie infúzie)

Inf. stacionar aclasta
PRACOVISKÁ REHABILITÁCIE
Zostavenie rozpisu rehabilitačných procedúr na základe individuálnych potrieb na žiadosť pacienta
Rozpis RHB procedúr
Výber fyzioterapeuta pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti na pracovisku FRO - junior fyzioterapeut
Výber fyzioterapeuta J
Výber fyzioterapeuta pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti na pracovisku FRO - senior fyzioterapeut
Výber fyzioterapeuta S
Výber fyzioterapeuta pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti na pracovisku FRO - vedúci fyzioterapeut
Výber fyzioterapeuta V
Individuálna pohybová liečba (30 min.) s predpisom
Ind. cv. fyz. 30 min. predpis
Inštruktáž v bazéne
Inštruktáž bazén
AMBULANCIE
Infúzny stacionár
Infúzny stacionár - 1 vstup

(v cene podanie infúzie)

Inf. stacionar vstup
Infúzny stacionár - algická infúzia - 1 vstup

(v cene lieky, podanie infúzie)

Inf. stacionar komplet
Infúzny stacionár - algická infúzia s Neodolpasse- 1 vstup

(v cene lieky, podanie infúzie)

Inf. stacionar komplet s Neodolpasse
Infúzny stacionár - 1 vstup

(v cene podanie infúzie)

Inf. stacionar C-vitamín
Výber lekára pri poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti

(v rámci schválených ordinačných hodín príslušnej ambulancie)

Výber lekára AMB
Biologická liečba plazmou (PRP) - 1. aplikácia
Liečba plazmou
Biologická liečba plazmou (PRP) - 1. aplikácia+kyselina hyaluronová
Liečba plazmou a kys. hyal.
Protilátkový test COVID-19 IgG/IgM
test COVID
LABORATÓRNE VYŠETRENIA
Laboratórne vyšetrenia
ADMINISTRATÍVNE ÚKONY
Vydávanie lekárskych potvrdení - vystavenie potvrdenia o úľavách v škole alebo v práci

(napr. oslobodenie od telesnej výchovy, 2 sady kníh a pod.) - (za každé potvrdenie)

Potvrdenie o úľavách
Potvrdenie prihlášky na vysokú školu
Potvrdenie na VŠ
Potvrdenia na žiadosť pacienta

(napr. dohľadanie a vyhotovenie lekárskeho nálezu, výpis zo zdravotnej dokumentácie, potvrdenia pre poisťovňu, súd a pod.)

Potvrdenie na žiadosť pacienta
Kópia prepúšťacej správy
Kópia správy
Vyhotovenie fotokópie
Fotokópia
Zálohová platba za poskytnutie RTG snímkov
Zálohová platba za RTG snímku
Zálohová platba za neprinesenie výmenného lístku na vyšetrenie
Zálohová platba za výmenný lístok
Zálohová platba za zapožičanie vozíka mimo priestorov nemocnice
Zálohová platba za zapožičanie vozíka
Poplatok za stratu alebo poškodenie kľúča od šatne
Poplatok za stratu a poškodeniem kľúča
Manipulačný poplatok vrátane poštovného za zaslanie niektorého z uvedených dokladov

(resp. iných dokladov) poštou doporučene (nezahŕňa cenu za vystavenie týchto dokladov)

Poštovné
Manipulačný poplatok za nedostavenie sa na RHB procedúry
Manipul. popl. za nedostavenie sa na RHB procedúry
Manipulačný poplatok za nedostavenie sa na ambulantné vyšetrenie
Manipul. popl. za nedodržanie termínu
Manipulačný poplatok za preobjednanie viac ako 1 procedúry z už zostaveného kompletného plánu procedúr
Manipul. popl. za preobjednanie RHB
Manipulačný poplatok za znovuvystavenie už zostaveného kompletného plánu procedúr
Manipul. popl. za opakované vystavenie
Manipulačný poplatok za manažment ordinovaných vyšetrení (podanie injekcie)
Manipul. popl. za injekciu
Manipulačný poplatok za manažment ordinovaných vyšetrení (sprostredkovanie lab. vyšetrenia)*
Manipul. popl. za lab. Vyšetrenie
Brožúra Ploché nohy
Brožúra Ploché nohy
Video Zdravý chrbát
Video
Študijný pobyt na odbornom pracovisku - 1 deň
Študíjny pobyt
Cenník RHB procedúr
MASÁŽE
Klasická masáž jednej časti tela* (30 min.)
Kl. mas. 30 min.
Klasická masáž (20min) + gel. termozábal (10min)
Kl. mas. a gel
Klasická masáž celého tela (60 min.)
Kl. mas. 60 min.
Reflexná masáž* ( 30 min.)
Refl. mas. 30 min
Reflexná masáž (20 min) + gelový termozábal (10 min.)
Reflexná masáž (20 min) + gelový termozábal (10 min.)
REHABILITAČNÉ TERAPIE
Individuálne cvičenie/mäkké techniky s junior fyzioterapeutom 30 min.
Ind. cv. fyz. J 30min
Individuálne cvičenie/mäkké techniky so senior fyzioterapeutom 30 min.
Ind. cv. fyz. S 30min
Individuálne cvičenie/mäkké techniky s vedúcim fyzioterapeutom 30 min.
Ind. cv. fyz. V 30min
INDIVIDUÁLNA REHABILITÁCIA
Cvičenie na motodlahe (1 sedenie/20 min)
Motodlaha 1x
Cvičenie na motodlahe (10 sedení)
Motodlaha 10x
Individuálna konzultácia a cvičenie s junior fyzioterapeutom (30 min.)
Ind. konz. fro J 30 min.
Individuálna konzultácia a cvičenie so senior fyzioterapeutom (30 min.)
Ind. konz. fro S 30 min.
Individuálna konzultácia a cvičenie s vedúcim fyzioterapeutom (30 min.)
Ind. konz. fro V 30 min.
Zvýhodnený balíček (motodlaha + bazén) (1x)
Mot a bazén
ELEKTROLIEČBA
magnetoterapia
magnet
Elektroliečba (strednofrekvenčné, diadynamické, Reiz prúdy, TENS)
elektroliečba
Ultrazvuk (UZV)
Ultrazvuk
Kombinovaná elektroliečba (UZV+SFP)
Komb. elektro
Bioptron
Bioptron
Rázová vlna (1 aplikácia)
Rázová vlna zs
REBOX
Podanie REBOX
Rebox
Zvýhodnený balíček REBOX (5x)
Rebox 5
Zvýhodnený balíček (REBOX+LTV) - 30 min (1x)
Rebox LTV
Laser
Laser (1 aplikácia)
Laser
LYMFODRENÁŽ PRÍSTROJOVÁ
Lymfodrenáž prístrojová - PLM (1 aplikácia)
Prístr. lymf.
TRAKCIA STROJOVÁ
Trakcia strojová (1 aplikácia) 20 min
Trakcia
TAPING
Taping - prednostné poskytnutie na základe individuálne dohodnutého termínu
Taping
VODOLIEČBA
Plávanie / 1 vstup (30 min)
Plávanie 1x
Plávanie / 10 vstupov (30 min)
Plávanie 10x
LIEČBA S VYUŽITÍM TEPLA A CHLADU
Gélové termozábaly - 1 aplikácia 15 min.
Termoterap.-gel 1L
Gélový zábal - 1 aplikácia 15 min - termoterapia
Termoterap-raš.10L/1L
Rašelinové zábaly - 1 aplikácia 20 min.
Termoterap-raš.1L
Rašelinový zábal - 1 aplikácia 20 min - termoterapia
Termoterap.-gel 10L/1L
ADMINISTRATÍVNE ÚKONY
Nájom zdravotníckej pomôcky - motodláha - 1 deň
Motodlaha požičovné
Nájom zdravotníckej pomôcky - Redcord mini – 1 mesiac
Redcord požičovné
Poplatok za stratu alebo poškodenie kľúča od šatne
Poplatok za stratu a poškodenie kľúča
Manipulačný poplatok za znovuvystavenie už zostaveného kompletného plánu procedúr
Manipul. popl. za opakované vystavenie
Manipulačný poplatok za nedostavenie sa na RHB procedúry
Manipul. popl. za nedostavenie sa na RHB procedúry
Manipulačný poplatok za preobjednanie viac ako 1 procedúry z už zostaveného kompletného plánu procedúr
Manipul. popl. za preobjednanie RHB
Cenník ambulantných vyšetrení
ODBORNÉ LEKÁRSKE VYŠETRENIA- (algeziologické, interné-metabolické, ortopedické, rehabilitačné)
Komplexné vyšetrenie pacienta (trvanie cca 30 minút)
Komplexné vyšetrenie do 30. min
Komplexné interné predoperačné vyšetrenie
Komplexné interné predop. vyšetrenie
Biologická liečba plazmou (PRP) - 1. aplikácia
Liečba plazmou
Biologická liečba plazmou (PRP) - 1. aplikácia+kyselina hyaluronová
Liečba plazmou a kys. hyal.
Lekárska konzultácia pri prevzatí ortopedickej pomôcky (vložky, ortézy bandážneho typu)
Prevzatie OP pomôcky
Odborná konzultácia s pacientom, resp. zákonným zástupcom v súvislosti so zdravotným stavom na základe informácií poskytnutých pacientom (30 minút)
Odborná konzultácia 30. min
POMOCNÉ VYŠETRENIA
Podobaroskopické vyšetrenie
Podobaroskop
Plantografické vyšetrenie
Plantograf
Vyšetrenie na prístroji Eclipse
Eclipse SA
RTG vyšetrenia
RTG vyšetrenie
Vyhotovenie EKG
EKG vyhotovenie
Vyhodnotenie EKG
EKG vyhodnotenie
Zmeranie krvného tlaku
Meranie kvného tlaku
Laboratórne vyšetrenia k internému predoperačnému vyšetreniu (zákrok v celkovej anestézii)
Lab. vyšetrenia - int.predop.
Laboratórne vyšetrenia k predoperačnému vyšetreniu (zákrok v lokálnej anestézii s odberom proti žltačke typu C)
Lab. vyšetrenia predop. vyš. a odber na žltačku typ C
Laboratórne vyšetrenia k predoperačnému vyšetreniu (zákrok v lokálnej anestézii bez odberu proti žltačke typu C)
Lab. vyšetrenia predop. vyš.bez odberu
Protilátkový test COVID-19 IgG/IgM
test COVID
Antigénový test COVID-19
Ant. test COVID
PCR test
PCR test
PODANIE INFÚZIE, INJEKCIE, OBSTREKY, odbery
Infúzny stacionár - algická infúzia - 1 vstup (v cene lieky, podanie infúzie)
Inf. stacionar komplet
Infúzny stacionár - algická infúzia s Neodolpasse- 1 vstup (v cene lieky, podanie infúzie)
Inf. stacionar komplet a Neodolpasse
Podanie infúzie ambulantne (v súvislosti s osteoporózou)
Inf. stacionár vstup
Podanie injekcie venózne
Podanie inj. venózne
Podanie injekcie intramuskulárne
Podanie inj. inmus.
Podanie injekcie subkutane, očkovanie
Podanie inj. subk.
Podanie injekcie intraartrikulárne
Podanie inj. inar.
Obstrek + liečivo
Obstrek
Punkcia - malý, stredný kĺb (lakeť, členok)
Punkcia malý kĺb
Punkcia - veľký kĺb (koxa, koleno, rameno)
Punkcia veľký kĺb
Odber krvi do troch skúmaviek
Odber krvi 3 skúm.
Extrakcia stehov
Extrakcia stehov
Preväz rany
Preväz rany
Obväz
Obväz
Sňatie sádry
Sňatie sádry
LABORATÓRNE VYŠETRENIA
Laboratórne vyšetrenia
ADMINISTRATÍVNE ÚKONY
Manipulačný poplatok za nedostavenie sa na ambulantné vyšetrenie
Manipul. popl. za nedodržanie termínu
Manipulačný poplatok za manažment ordinovaných vyšetrení (podanie injekcie)
Manipul. popl. za injekciu
Manipulačný poplatok za manažment ordinovaných vyšetrení (sprostredkovanie lab. vyšetrenia)
Manipul. popl. za lab. Vyšetrenie
Vystavenie potvrdenia o úľavách v škole alebo v práci (napr. oslobodenie od telesnej výchovy, 2 sady kníh a pod.) - (za každé potvrdenie)
Potvrdenie o úľavách
Cenník RTG vyšetrení
CENY VYŠETRENÍ VRÁTANE SNÍMKOV
RTG paranazálnych dutín
RTG par. dutín
RTG kosteného thoraxu v jednej rovine
RTG kos. thoraxu v 1 rovine
RTG kosteného thoraxu v dvoch rovinách
RTG kos. thoraxu v 2 rovinách
RTG 1 končatiny alebo ich častí najmenej v dvoch rovinách
RTG 1 končatiny najmenej v 2 rovinách
RTG 1 končatiny v jednej rovine
RTG 1 končatiny v jednej rovine
RTG 1 končatiny v axiálnej projekcii
RTG 1 končatiny v axiálnej projekcii
RTG časti 1 ramenného pletenca
RTG časti ramen. pletenca
RTG časti 1 ramenného pletenca v axiálnej projekcii
RTG časti 1 ramenného pletenca v axiálnej projekcii
RTG natív panvy
RTG natív panvy
RTG panvy v axiálnej projekcii
RTG panvy v axiálnej projekcii
RTG jedného úseku chrbtice - krčná
RTG 1 úseku chrbtice krčná
RTG jedného úseku chrbtice - hrudná, bedrová
RTG 1 úseku chrbtice krčná
RTG jedného úseku chrbtice v 2 proj. - krčná
RTG 1 úseku chrbtice krčná
RTG jedného úseku chrbtice - krčná - dynamické projekcie
RTG jedného úseku chrbtice - dynamické projekcie
RTG jedného úseku chrbtice v 2 proj. - hrudná
RTG 1 úseku chrbtice hrudná
RTG jedného úseku chrbtice v 2 proj.- bedrová
RTG 1 úseku chrbtice bedrová
RTG jedného úseku chrbtice - bedrová - dynamické projekcie
RTG jedného úseku chrbtice - dynamické projekcie
RTG sacroiliakálnych zhybov
RTG sacroil. zhybov
RTG hrudníka v PA alebo AP
RTG hrudníka PA alebo AP
RTG brucha (AP resp. PA)
RTG brucha PA alebo AP
RTG lebka
RTG lebka
RTG skolióza Th-L stiching - 1 proj.
RTG skolióza Th-L
RTG skolióza Th-L stiching + bočná proj.
RTG skolióza Th-L
RTG skolióza Th-L stiching + bočná proj. Deti
RTG skolióza Th-LD
ADMINISTRATÍVNE ÚKONY
Napaľovanie RTG snímkov na CD nosič (za 1 ks)
Napaľovanie RTG snímkov
Cenník rekondičných aktivít - platný od 1.7.2021
INDIVIDUÁLNE CVIČENIA
Individuálna konzultácia a cvičenie s junior fyzioterapeutom (30 min.)
Ind. konz fro J 30min
20.00 €
Individuálna konzultácia a cvičenie so senior fyzioterapeutom (30 min.)
Ind. konz fro S 30min
22.00 €
Individuálna konzultácia a cvičenie s vedúcim fyzioterapeutom (30 min.)
Ind. konz fro V 30min
25.00 €
SKUPINOVÉ CVIČENIA - minimálny počet účastníkov na konanie aktivity je 3
BAZÉN
Hydrokinezioterapia * (Aquaaerobik, Aquafitness)
Hydrokinezioterap.
63.00 €
7.00 €
33.50 €
59.50 €
Hydrokinezioterapia * (Aquaaerobik) - Cvičenia pre seniorov
Hydrokinezioterap. seniori 10L/1L
54.00 €
6.00 €
28.50 €
51.00 €
Hydrokinezioterapia na posilňovanie panvového dna a profylaxiu - Cvičenie pre tehotné *
Hydrok. panv. dno
63.00 €
7.00 €
33.50 €
59.50 €
TELOCVIČŇA
Supinová LTV na posilnenie svalového korzetu - Cvičenia pre seniorov
LTV dôch. skup.10L/1L
54.00 €
6.00 €
28.50 €
51.00 €
Skupinová LTV na posilnenie svalového korzetu - (Cvičenia na chrbticu, Pilates, FIT lopty) *
LTV skup.
63.00 €
7.00 €
33.50 €
59.50 €
LTV na odstraňovanie deformít trupu - Cvičenia pre skoliotikov
LTV def. trupu 10L/1L
54.00 €
6.00 €
28.50 €
51.00 €
LTV na posilňovanie panvového dna a profylaxiu - Cvičenie pre tehotné*
LTV panv. dno, prof.
63.00 €
7.00 €
33.50 €
59.50 €
LTV zameraná na úpravu dýchania a svalového tónusu - Medical Joga
LTV Medical Joga 1L
13.00 €
KURZ LTV zameraná na úpravu dýchania a svalového tónusu - Medical Joga
LTV Medical Joga 9+1 L
120.00 €
Pilates Medical - edukácia a LTV zameraná na odstraňovanie svalovej dysbalancie
LTV dysb., edu. 1L
13.00 €
KURZ Pilates Medical - edukácia a LTV zameraná na odstraňovanie svalovej dysbalancie
LTV dysb., edu.9+1L
120.00 €
SM systém - skupinové cvičenie (8 klientov)
SM sys. skup 10L/1L
72.00 €
8.00 €
38.00 €
68.00 €
BAZÉN+TELOCVIČŇA
Dvojfitness - skupinová LTV a hydrokinezioterapia
LTV skup. a hydrok.
126.00 €
14.00 €
66.50 €
119.00 €
PERMANENTKA (10 vstupov), každá 10 permanetka grátis na 1 klienta
KURZY
KURZ SM Systém I. - LTV a edukácia posturálnych funkcií s inštruktážou
Kurz SM sys. I
50.00 €
KURZ zdravý chrbát
Kurz zdrav. chrb.
50.00 €
Redukčný kurz - edukácia a LTV zameraná na prevenciu komplikácií z nadváhy (20 dvojhodinových lekcií)
LTV prev. nadváhaT
280.00 €
VIP Redukčný kurz - edukácia a LTV zameraná na prevenciu komplikácií z nadváhy (20 dvojhodinových lekcií)
LTV prev. nadváhaT
215.00 €
Redukčný kurz víkendový - edukácia a LTV zameraná na prevenciu komplikácií z nadváhy (9 dvojhodinových lekcií)
LTV prev. nadváhaV
128.00 €
VIP Redukčný kurz víkendový - edukácia a LTV zameraná na prevenciu komplikácií z nadváhy (9 dvojhodinových lekcií)
LTV prev. nadváhaV
102.00 €
Plávanie pre deti – hydrokinezioterapia na podporu zdravého vývinu
Hyd. výv. deti kurz
165.00 €
17.00 €
ZÁBALY
Rašelinový zábal - 1 aplikácia 20 min - termoterapia
Termoterap-raš.10L/1L
72.00 €
8.00 €
38.00 €
Gélový zábal - 1 aplikácia 15 min - termoterapia
Termoterap.-gel 10L/1L
31.50 €
3.50 €
16.60 €
MASÁŽE
Klasická masáž - 30 min.
Kl. mas. 30 min.
17.00 €
Klasická masáž - 60 min.
Kl. mas. 60 min.
33.00 €
Klasická masáž tela s termozábalom (45 min. masáž a 15 min. zábal)
Kl. mas s termoz.
33.00 €
Lymfodrenáž prístrojová
Prístr. lymf.
20.00 €
Manuálna lymfodrenáž celého tela 60 min bez predpisu
Man. lymf. BP 60m
35.00 €
Manuálna lymfodrenáž 30 min. bez predpisu
Man. lymf. BP 30m
20.00 €
Masáž lávovými kameňmi - 30 min. - liečebná masáž s využitím termoterapie
Mas. lav. kam. 30m
20.00 €
Masáž lávovými kameňmi - 60 min. - liečebná masáž s využitím termoterapie
Mas. lav. kam. 60m
35.00 €
REHABILITAČNÉ TERAPIE
Taping - prednostné poskytnutie na základe individuálne dohodnutého termínu
Taping
10.00 €
Rázová vlna (1 aplikácia liečba celulitídy)
rázová vlna emc
35.00 €
Rázová vlna (5+1 aplikácia liečba celulitídy)
rázová vlna emc 5+1
175.00 €
35.00 €
Rázová vlna (8+2 aplikácia liečba celulitídy)
rázová vlna emc 8+2
280.00 €
35.00 €
Rázová vlna (1 aplikácia korekcia vrások)
rázová vlna emv
25.00 €
Rázová vlna (5+1 aplikácia vrásky)
rázová vlna emv 5+1
125.00 €
25.00 €
Rázová vlna (8+2 aplikácia vrásky)
rázová vlna emv 8+2
200.00 €
25.00 €
BALÍČKY
Relax program (bazén, sauna, masáž, 1.5 hod.- min. 8 osôb)
Relax program
150.00 €
DARČEKOVÉ POUKÁŽKY
Darčeková poukážka umožňujúca čerpanie služieb
Darček.pouk.
1.00 €
Cenník jednodňovej zdravotnej starostlivosti - Plastická chirurgia
TVÁR
Napnutie kože na tvári (facelift)
Napnutie kože tvár
Napnutie kože čela+obočie (forehead lift)
Napnutie kože čelo a obočie
Operácia očných viečok - horné
Operácia očné viečka horné
Operácia očných viečok - dolné
Operácia očné viečka dolné
Operácia horné+dolné viečka súčasne
Operácia očné viečka oboje
Lipografting tváre
Lipografting
Operácia ušníc
Operácia ušníc
Operácia ušníc (1 strana)
Operácia ušníc 1(strana)
Operácia nosa - rhinoplastika
Operácia nosa
Prepichovanie ušníc
Prepichovanie ušníc
Zväčšovanie pier
Zväčšovanie pier
PRSIA
Zväčšovanie prsníkov augmentácia
Augmentácia
Zväčšovanie prsníkov augmentácia s korekciou pozície bradaviek
Augmentácia a korekcia
Zmenšovanie prsníkov
Zmenšovanie prsníkov
Zmenšovanie prsníkov - jednostranná gynekomastia
Gynekomastia
Modelácia prsníkov-periareolár. mastopexia
Periar. mastopexia
Modelácia prsníkov-vertikálna mastopexia
Vert. mastopexia
Odstránenie prsníkových implantátov
Odstránenie prs. impl.
Korekcia prsníkových dvorcov v lokálnej anestézii
Korekcia prsník. dvorec
BRUCHO
Operácia poklesnutého brucha
Operácia pokles. brucho
ZNAMIENKA
Odstránenie znamienka
Odstránenie 1 znamienko
Odstránenie znamienka (ateron, lipom)
Odstránenie ateron, lipom
Druhé a tretie znamienko-10% zľava
Odstránenie 2. a 3. znamienko
APLIKÁCIA BOTULOTOXÍNU
Aplikácia botulotoxínu do oblasti glabely (vrásky medzi obočím a na koreni nosa)
Botolutoxín glabela
Aplikácia botulotoxínu do oblasti čela
Botolutoxín čelo
Aplikácia botulotoxínu do oblasti vonkajších očných kútikov
Botolutoxín očné kútiky
KOREKCIE
Korekcia vrások - injekčné preparáty
Korekcia vrásky
Korekcia špičky nosa
Korekcia nos
Korekcia / zmenšenie malých pyskov ohanbia
Korekcia ohanbie
Korekcia jazvy
Korekcia jazvy
Brachioplastika v lokálnej anestézii
Brachioplastika
Korekcia 1 ušného lalôčika
Korekcia 1 ucho
Korekcia 2 ušných lalôčikov súčasne
Korekcia 2 uši
Korekcia dierok na dolnej pere po piercingu
Korekcia piercingu
Doplatok za anestézu na vlastnú žiadosť pacienta
Celková anestézia - krátkodobá
Celková ANS krátka
Celková anestézia - dlhodobá
Celková ANS dlhá
Spinálna anestéza
Spinálna ANS
Lokálna anestézia
Lokálna ANS
Potencovaná anestézia
Potencovaná ANS
Doplatok za ŠZM
Špeciálny zdravotnícky materiál
Laboratórne vyšetrenia
Cytologické vyšetrenie
Histologické vyšetrenie
Histologické vyšetrenie ektomovaného orgánu
Imunohistochemické vyšetrenie