Partner pre Váš pohybový aparát

Interná ambulancia

Miestnosť
2. posch., dvere č. B 215
Ordinačné hodiny
Pondelok - 08,00 - 15,00
Streda - 08.00 - 15.00
Štvrtok - 08.00 - 15.00

Ponuka:

  • Kompletné interné vyšetrenie (anamnéza, diagnostika, liečba)
  • EKG a RTG hrudníka
  • Interné predoperačné vyšetrenie

Na vyšetrenie sa môžete objednať osobne alebo telefonicky priamo na ambulancii v čase ordinačných hodín.

Objednajte sa
Ambulancia:
Meno a Priezvisko:
Dátum narodenia:
Telefónne číslo:
Emailová adresa:
Zdravotná poisťovňa:
Vstupné alebo kontrolné vyšetrenie?:
Mám záujem o organizačné zabezpečenie výberu lekára:
Výber lekára pre vstupné vyšetrenie:
Výber lekára pre kontrolné vyšetrenie:
Súhlasíte s úhradou poplatku za výber lekára v sume 10eur? Uvedený poplatok je za organizačné zabezpečenie výberu lekára, ktoré je poskytované nad rámec zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia.:
Chodíte pravidelne k ortopédovi?:
Kedy naposledy ste absolvovali ortopedické vyšetrenie?:
Výmenný lístok máte od (uveďte meno lekára):
Poznámka:
Akcie a novinky nemocnice:
Darujme si pomoc:
 
Personál
Ordinačné hodiny: Interná ambulancia
Deň/ambulancia
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
Interná ambulanciaDvere číslo: B 215
8.00-15.00
Dr. Leitman
8.00-15.00
Dr. Leitman
8.00-15.00
Dr. Leitman
Pacientov objednávame! Obedňajšia prestávka je od 12:00 do 12:30. Ďakujeme. Vydané: Bratislava, 01.01.2019