Partner pre Váš pohybový aparát

Geriatrická ambulancia

Poskytuje odbornú geriatrickú starostlivosť ľuďom starším ako 65 rokov. Obsahom geriatrického vyšetrenia je posúdenie zdravotného stavu, posúdenie kognitívnych funkcií a funkčného potenciálu pacientov.

Objednajte sa
Ambulancia:
Meno a Priezvisko:
Dátum narodenia:
Telefónne číslo:
Emailová adresa:
Zdravotná poisťovňa:
Vstupné alebo kontrolné vyšetrenie?:
Mám záujem o organizačné zabezpečenie výberu lekára:
Výber lekára pre vstupné vyšetrenie:
Výber lekára pre kontrolné vyšetrenie:
Súhlasíte s úhradou poplatku za výber lekára v sume 10eur? Uvedený poplatok je za organizačné zabezpečenie výberu lekára, ktoré je poskytované nad rámec zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia.:
Chodíte pravidelne k ortopédovi?:
Kedy naposledy ste absolvovali ortopedické vyšetrenie?:
Výmenný lístok máte od (uveďte meno lekára):
Poznámka:
Akcie a novinky nemocnice:
Darujme si pomoc:
 
Ordinačné hodiny: Geriatrická ambulancia
Deň/ambulancia
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
Geriatrická ambulanciaDvere číslo: B 215
8.00-15.00
Dr. Leitman
8.00-15.00
Dr. Leitman
8.00-15.00
Dr. Leitman
Pacientov objednávame! Obedňajšia prestávka je od 12:00 do 12:30. Ďakujeme. Vydané: Bratislava, 01.01.2019